28516766_893413587493829_6742621825555263719_o

Petycja obywatelska

AvatarKarol Podyma#blog #poradnik 17 czerwca 2019

Mieszkańcy mogą aktywnie kształtować otaczającą ich przestrzeń. Jednym ze skutecznych sposobów wpływania na administrację jest petycja obywatelska.

Petycja obywatelska jest adresowana do osób/instytucji/organów odpowiedzialnych za utrzymanie terenu, np. urzędu miasta albo prezydenta/burmistrza/wójta. Warto wiedzieć, że adresat petycji będzie musiał najdalej w ciągu 3 miesięcy udzielić odpowiedzi na zaproponowaną zmianę prawa lub zareagować na propozycję konkretnego działania. Złożona przez obywateli (grupę obywateli lub organizację) petycja będzie musiała niezwłocznie zostać umieszczona na stronie internetowej podmiotu do którego jest skierowana. Dzięki temu petycja nie tylko będzie widoczna ale pozwoli kolejnym mieszkańcom na „dołączenie” do już złożonej petycji.

petycja obywatelska www
24799634_849097621925426_6595393182848565518_o-kopia
29432411_905194156315772_951062057489268736_o