Wysiew nasion – jak?

AvatarKarol Podyma#poradnik #faq

Przy wysiewie łąki istotne jest równomierne rozprowadzenie nasion na danej powierzchni. Wybór metody wysiewu zależy od wielkości terenu przeznaczonego na łąkę. Należy pamiętać, że łąki kwietne charakteryzują się zazwyczaj bardzo niską normą wysiewu (1-5 gram na m² powierzchni). Na stosunkowo niewielkich powierzchniach (do ok. 500m²) możliwy będzie siew ręczny — można skorzystać z małego siewnika ręcznego albo po prostu wysiać mieszankę z ręki. Przy dużych obszarach najlepsze efekty przyniesie użycie profesjonalnych siewników rzutowych lub doglebowych.

1903026_Łąki_Instrukcje-19

Przy siewie sugerujemy zastosowanie odpowiedniego nośnika nasion. Materiał siewny należy wymieszać z wemikulitem lub piaskiem, w proporcji minimum 2l nośnika na każde 100g mieszanki nasion. Im więcej nośnika, tym bardziej równomierny będzie wysiew. Kontrastowy kolor nośnika nasion pozwoli także rozpoznać obsiane fragmenty terenu.

1903026_Łąki_Instrukcje-18

Dla najlepszego efektu zalecamy metodę „siania na krzyż”. Obsiewając teren na polu kwadratu, połowę materiału siewnego wysiewamy idąc wzdłuż planowanego do obsiania terenu, zaś drugą wysiewamy idąc w poprzek. Przy wysiewie z ręki istotna jest technika — nasiona należy rzucać na glebę zamaszystym ruchem, z prawej do lewej strony, tak by promień rozrzutu wynosił ok. 2m. Po wysianiu nasion teren należy delikatnie przegrabić i zwałować bądź udeptać. Jeżeli jest to możliwe, obficie podlewamy przyszłą łąkę.

1903026_Łąki_Instrukcje-201903026_Łąki_Instrukcje-21

Jeżeli obsiewany teren jest większy niż 500m2, a nie mamy dostępu do profesjonalnego siewnika, najwygodniej jest podzielić go i obsiewać ręcznie kolejno mniejsze obszary. Taki zabieg pozwoli na uzyskanie efektu równomiernie wysianej łąki.

1903026_Łąki_Instrukcje-22