Przygotowanie terenu

AvatarKarol Podyma#poradnik #faq

To jeden z kluczowych czynników sukcesu przy zakładaniu łąki kwietnej. Im lepiej oczyścimy teren pod wysiew nasion, tym większa będzie kontrola nad efektem. Cały proces może zająć od kilku godzin do kilku tygodni, miesięcy a nawet lat. Wszystko zależy od wybranej metody i spodziewanego efektu.

Metody przygotowania terenu

1903024_Łąki_Instrukcje-021903024_Łąki_Instrukcje-03190508_nowa-37

Szybkie porównanie metod

tabela_2

1. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby z darnią

Najskuteczniejsza, ale pracochłonna metoda. Sprawdzi się, jeśli łąka ma powstać w miejscu istniejącego trawnika o zwartej darni. Pozwala skutecznie oczyścić glebę, bo wraz z darniną usuwamy także zmagazynowany w glebą bank nasion, z którego mogłyby odrastać rośliny niepożądane. Pozbywamy się też nadmiaru składników pokarmowych, które mogły odłożyć się w wierzchniej warstwie, premiując wzrost azotolubnych roślin (traw i jednorocznych chwastów). Darń należy usunąć na głębokość 5-10 cm. Można do tego użyć ostrego szpadla bądź wycinarki do darni (taki sprzęt można wypożyczyć za ok. 300 zł/doba).

1903024_Łąki_Instrukcje-02-041903024_Łąki_Instrukcje-02-05

Usunięta darnina jest świetnym materiałem na kompost. Następnie podłoże należy uprawić – można do tego użyć wideł albo glebogryzarki. Potem trzeba wyrównać grabiami i na tak przygotowane stanowisko można wysiewać mieszankę nasion. Miejsca pod wysiew łąki nie nawozimy, ani nie zasilamy urodzajną glebą. Istnieje ryzyko, że w podłożu mogą znajdować się zanieczyszczenia w postaci nasion chwastów. Zbyt duża ilość składników pokarmowych może powodować intensywny wzrost jednorocznych chwastów i szybko rosnących traw, które będą stanowić konkurencję dla kwiatów.

2. Przekopanie terenu/uprawa

Sprawdzi się na dużych powierzchniach (tereny miejskie, tereny uprawne, nieużytki), dawnych rabatach czy grządkach warzywnych. Stanowisko pod łąkę należy przekopać ręcznie widłami lub użyć sprzętu ogrodniczego (np. glebogryzarki). Następnie teren trzeba oczyścić z korzeni i innych pozostałości roślin, a następnie wyrównać grabiami. Przy dużych powierzchniach do uprawy wykorzystuje się maszyny rolnicze - głęboka orka schowa wierzchnią warstwę gleby z pozostałościami roślin i bankiem nasion niepożądanych roślin. Po orce teren glebogryzujemy. Na tak przygotowaną glebę można już wysiewać nasiona, ale dla najlepszego efektu zalecamy pozostawienie stanowiska na 3-4 tygodnie. W tym czasie skiełkują rośliny, których nasiona mogły pozostać w glebie. Kiedy podłoże zaczyna się zielenić, należy wzruszyć wierzchnią warstwę gruntu (3-5 cm) grabiami bądź maszynowo. Taki zabieg można powtarzać kilkukrotnie, aż do skiełkowania większości roślin ze zgromadzonego banku nasion, który pozostał w glebie. Na spulchnione podłoże, pozbawione roślin niepożądanych, wysiewa się nasiona.

1903026_Łąki_Instrukcje-061903026_Łąki_Instrukcje-07

3. Tworzenie kwietnych wysp w trawniku

Jeśli nie możemy pozwolić sobie na przekształcenie całej dostępnej przestrzeni w łąkę, możemy robić to etapami. W tym celu w istniejącej darni należy jedną z podanych wyżej metod przygotować teren w kształcie okręgów o średnicy 1–1,5 m. W ten sposób wzbogacimy istniejący trawnik o nowe gatunki. w dłuższej perspektywie czasowej nastąpi naturalna ekspansja gatunków, które znajdą swoją niszę ekologiczną. Takie wyspy mogą posłużyć jako źródło nasion do tworzenia kolejnych wysp.

1903025_Łąki_Instrukcje-151903025_Łąki_Instrukcje-16

4. Wysiew w istniejącą darń – podsiew

To najmniej pracochłonna metoda, ale jednocześnie daje najmniejszą kontrolę nad wzrostem i składem gatunkowym łąki. Podsiać możemy istniejący trawnik, w tym celu należy jak najbardziej zniszczyć rośliny jednoliścienne i zrobić tym sposobem przestrzeń dla kwiatów. Najlepiej nada się do tego kultywacja albo intensywna wertykulacja terenu. Następnie resztki roślin należy wygrabić. Na tak przygotowany teren wysiewamy nasiona i wałujemy. Na dużych powierzchniach, trawnikach miejskich czy łąkach do podsiewu wykorzystuje się podsiewniki mechaniczne. Jeśli chcemy osłabić rosnącą trawę możemy skorzystać z dodatku nasion szelężnika, który jest półpasożytem roślin jednoliściennych.

1903025_Łąki_Instrukcje-081903025_Łąki_Instrukcje-09

5. Wykładanie terenu papierem

Aby pozbyć się chwastów na nowo zakładanej rabacie dobrym sposobem jest rozkładanie kilku warstw gazet (od 2 do 4) lub tektury falistej lub takiej z rozerwanych kartonów. Wybieramy bezwietrzny dzień i układamy gazety, tekturę obok siebie, robiąc małe zakłady. Dobrym obciążnikiem jest wcześniejsze moczenie lub polewanie wodą, na to ziemia, kora lub kompost. Taka ściółka dobrze trzyma wilgoć, powoli się rozkłada, a chwasty pod nią giną. Wzbogaca ogród niczym kompost. Jeśli poszerzamy rabaty i musimy się pozbyć części trawnika - to także dobry sposób na jego usunięcie bez większych nakładów pracy.

Podobne artykuły